Dejavnosti 2018/19

Montessori vrtec za otroke od 11 mesecev do vstopa v šolo:

Ustvarjalno delo z otroci: svetlobna miza s prozornimi kamenčki

Program je subvencioniran s strani občine in države. Otroke  vpisujemo tekom celega leta. V primeru, da Vas zanima vpis vašega otroka pokličite na tel št. 031 386 457 ali izpolnite našo informativno prijavnico. Vrtec je zaprt 24. decembra, v času novoletnih počitnic in prve tri tedne avgusta.

Program

Otroci v igralnici delajo (se igrajo) z montessori materiali s področja vsakdanjega življenja, jezika, motorike in umetnosti. V igralnici za starejše otroke pa otroci lahko izbirajo še med materiali za znanost in matematiko. Vsak dan jim bo omogočeno gibanje in igra na prostem. Poleg rednega dnevnega programa bodo otroci vsakodnevno deležni obogatitvenega programa.  

Termin: vsak delovni dan od 6:45 do 16:15

Cena: vrtec je subvencioniran s strani države

Ob prejeti informativni prijavi vam pripravimo informativni izračun.

Elektronska prijavnica

Tedensko bomo izvajali naslednje popoldanske programe:

Ustvarjalno delo z otroci: svetlobna miza s prozornimi kamenčki

(od 2. oktobra 2017 do 20. aprila 2018, razen praznikov in šolskih počitnic)

Montessori urice s starši za otroke od 9 mesecev-2,5 let

Z otroki in starši se bomo družili uro in pol. Otroci bodo delali z montessori materiali s področja vsakdanjega življenja, jezika, motorike in umetnosti. Ob koncu uric se bomo zbrali še na črti in pomalicali.

Pričetek srečanj v januarju 2019, prijave zbiramo od septembra 2018 dalje.

Termin: torek od 16:45 do 18:15

Cena: 160€ za obdobje od 8. januarja do 16. aprila 2019*

Elektronska prijavnica

 

 

 

Montessori urice v angleščini za otroke 5-12 let

Otroci bodo spoznavali angleščino skozi igro in delo z Montessori materiali. Delo otrok bo oblikovano tako skupinsko kot individualno. Dejavnosti bodo sestavljene iz področja vsakdanjega življenja, umetnosti, zaznavanja, glasbe … Ob tem se bo spoznavalo angleške izraze na temo števil, barv, živali, oblačil, ljudi in mnogo drugega. Spoznavali bomo našo kulturo in kulture angleško govorečih držav.  Obravnavane tematike in stopnje zahtevnosti bodo prilagojene otrokovim potrebam, zanimanjem in morebitnim predhodnim znanjem angleščine. Posledično se bomo dotikali ne samo striktno vnaprej načrtovanih snovi, ampak bomo dodajali tudi spontane in trenutno aktualne tematike v skupini.

V primeru zadostnega števila prijav bomo oblikovali dve skupini (starost 5-8 let in 9-12let).

Termin za otroke 5-12 let: torek 17:00 do 18:00

Cena: 290€ za obdobje od 2. oktobra do 16. aprila*

Elektronska prijavnica

 

 

Individualne montessori urice  za otroke , svetovanje

Svetovanje glede priprave montessori okolja doma.

Pomoč pri spodbujanju otrokovih kognitivnih in motoričnih sposobnosti s pomočjo montessori materialov v naši igralnici. 

Termin: po dogovoru

  

Popodlanske dejavnosti bomo še dopolnjevali glede na interes staršev in dogovore z zunanjimi izvajalci. Svoje zanimanje lahko sporočite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

*V skladu s 42. členom ZDDV-1 smo oproščeni davka na dodano vrednost.