Ljubljanska cesta 4a, Ivančna Gorica, Slovenija

Potek dneva

 

 

Potek dneva

Potek dneva je sicer vsakdanja rutina, vendar se vključuje tudi aktivnosti, ki so načrtovane preko celega leta po letnem delovnem načrtu.

 

 
Skupina 1-3   Skupina 3-6

6.45 –8.00  sprejem otrok

7.15 – sprejem v hiši

8.00 zajtrk

8.00 – 10.00 delo z materiali, gibalno-ritmične vaje na črti, malica

10.00 – 11.00 zunanje aktivnosti

11.00 – 12.00 odhod notri, nega, kosilo

12.00 – 14.30 počitek

14.30 – 16.15 prebujanje, malica, popoldanske aktivnosti

 

6.45 - 7.45  sprejem otrok

7.45 – 10.15 zajtrk, delo z materiali, gibalno-ritmične vaje na črti, malica

10.15 – 12.00 zunanje aktivnosti na igrišču ali sprehod v naravo

12.00 – 12.30 kosilo

12.30 – 14.30 Počitek

14.30 – 16.15 prebujanje, malica, popoldanske aktivnosti

 

Obogatitveni program (brez doplačila): angleščina, španščina, naravoslovne delavnice, kuharske delavnice, Barin gym, možnost kateheze Dobrega pastirja, glasbene (Willamsove) urice in športne dejavnosti.

 

Veselimo se izzivov, ki jih prinašajo otroci! 

 

Združenje MONTESSORI Slovenije nam je podelil certifikat ustreznosti prostorov in izvajanja programa Montessori.