* Spletno stran še prenavljamo in dopolnjujemo. 

 

Potek dneva

Potek dneva je sicer vsakdanja rutina, vendar se vključuje tudi aktivnosti, ki so načrtovane preko celega leta po letnem delovnem načrtu.

 

 
Skupina 1-3   Skupina 3-6

6.45 –8.00  sprejem otrok

7.15 – sprejem v hiši

8.00 zajtrk

8.00 – 10.00 delo z materiali, gibalno-ritmične vaje na črti, malica

10.00 – 11.00 zunanje aktivnosti

11.00 – 12.00 odhod notri, nega, kosilo

12.00 – 14.30 počitek

14.30 – 16.15 prebujanje, malica, popoldanske aktivnosti

 

6.45 - 7.45  sprejem otrok

7.45 – 10.15 zajtrk, delo z materiali, gibalno-ritmične vaje na črti, malica

10.15 – 12.00 zunanje aktivnosti na igrišču ali sprehod v naravo

12.00 – 12.30 kosilo

12.30 – 14.30 Počitek

14.30 – 16.15 prebujanje, malica, popoldanske aktivnosti

 

Obogatitveni program (brez doplačila): angleščina, španščina, naravoslovne delavnice, kuharske delavnice, Barin gym, možnost kateheze Dobrega pastirja, glasbene (Willamsove) urice in športne dejavnosti.