Ljubljanska cesta 4a, Ivančna Gorica, Slovenija

Zakaj montessori vrtec?

 

 

Zakaj vpis v vrtec montessori?

Prvih šest let otrokovega življenja je najbolj pomembnih za otrokov kasnejši razvoj.

Za lažje razumevanje lahko primerjamo otrokov razvoj z gradnjo hiše. V prvih treh letih se postavljajo temelji otrokove osebnosti in njegovih sposobnosti. Od tretjega do šestega leta bi lahko rekli, da smo hišo že pokrili s streho. Od šestega leta pa  hiši samo dodajamo malenkosti: police, luči ...

Otroci v montessori vrtcih pridobijo naslednje spretnosti: 

 • naučijo se reševati probleme in so motivirani za učenje
  Lotijo se problema, ki jih zanima, in poskušajo najti rešitev. Če potrebujejo pomoč, prosijo vzgojiteljico ali starejšega otroka.
 • postajajo samostojni in samodiciplinirani
 • razvijajo sposobnost sodelovanja in hkrati delati individualno
  Otroci lahko delajo z materiali individualno ali v skupinicah po dva ali trije.
 • iščejo vedno nove izzive 
  Ko otroci osvojijo določeno spretnost z materialom, iščejo novega, malce težjega. S tem tudi krepijo voljo do reševanja problemov.
 • naučijo se pomagati sočloveku in skrbeti zanj, če potrebuje pomoč
  Otroci so razdeljeni v starostno mešane skupine: od 11. meseca do 3. leta in od 3. do 6. leta. V taki skupini je otrok nekaj časa med mlajšimi in starejši otroci mu pogosto nudijo pomoč. Ko zraste pa je starejši in sam pomaga mlajšim otrokom.
 • so sposobni prilagajanja
 • znajo zavzeti in razložiti svoje stališče do nečesa ter razvijajo prave vrednote

To so sposobnosti, za katere želimo, da jih imajo naši otroci ne le, ko vstopajo v šolske klopi ampak tudi, ko odrastejo.

 

 

Veselimo se izzivov, ki jih prinašajo otroci! 

 

Združenje MONTESSORI Slovenije nam je podelil certifikat ustreznosti prostorov in izvajanja programa Montessori.