Ljubljanska cesta 4a, Ivančna Gorica, Slovenija

Hiša otrok Ivančna

 

 

Hiša otrok Ivančna

Prostori vrtca so urejeni v pritljični stanovanjski stavbi na naslovu Sokolska 22a Ivančna Gorica.

Hiša

V hiši so urejeni prostori: igralnica za en oddelek otrok prvega starostnega obdobja ali za kombinirano skupino, sanitarije za otroke, garderoba, razdelilna kuhinja, sanitarije za vzgojitelje, pisarna in vetrolov.

Igralnica v velikost 50m2 nudi prostor za delo in igro za en oddelek najmlajših ali kombinirani oddelek otrok. Opremljena je s policami za montessori materiale in namenskimi omaricami za specifična opravila: umivanje rok, pranje posode, perilnik, velika risalna tabla, nizek delovni pult z vodo.

  

Sanitarije za otroke s površino 12m2 so opremljena z dvema straniščema s kabino, dvema umivalnikoma in visoko tuš kadjo. Ob prostoru za previjanje oz. preoblačenje je tudi veliko pregledno okno, ki omogoča pregled nad dogajanjem v igralnici.

Garderoba za preoblačenje.

 

 

Zunanje okolje

 

Zunanji prostor meri 405m2 in je ograjen s panelno ograjo. Tla so travnata, delno peščena. Na travnati površini so postavljena certificirana igrala. Urejena sta dva vhoda. Na obeh imajo vrata so zaščitena z varnostno kljuko.

Igrišče meji na igrišče poslovne enote Hiša otrok Ivančna Gorica, ki ga uporabljajo tudi otroci te enote.

 

Veselimo se izzivov, ki jih prinašajo otroci! 

 

Združenje MONTESSORI Slovenije nam je podelil certifikat ustreznosti prostorov in izvajanja programa Montessori.