Prostori vrtca so urejeni v pritljični stanovanjski stavbi na naslovu Sokolska 22a Ivančna Gorica.

Hiša

V hiši so urejeni prostori: igralnica za en oddelek otrok prvega starostnega obdobja ali za kombinirano skupino, sanitarije za otroke, garderoba, razdelilna kuhinja, sanitarije za vzgojitelje, pisarna in vetrolov.

Igralnica v velikost 50m2 nudi prostor za delo in igro za en oddelek najmlajših ali kombinirani oddelek otrok. Opremljena je s policami za montessori materiale in namenskimi omaricami za specifična opravila: umivanje rok, pranje posode, perilnik, velika risalna tabla, nizek delovni pult z vodo.

  

Sanitarije za otroke s površino 12m2 so opremljena z dvema straniščema s kabino, dvema umivalnikoma in visoko tuš kadjo. Ob prostoru za previjanje oz. preoblačenje je tudi veliko pregledno okno, ki omogoča pregled nad dogajanjem v igralnici.

Garderoba za preoblačenje.

 

 

Zunanje okolje

 

Zunanji prostor meri 405m2 in je ograjen s panelno ograjo. Tla so travnata, delno peščena. Na travnati površini so postavljena certificirana igrala. Urejena sta dva vhoda. Na obeh imajo vrata so zaščitena z varnostno kljuko.

Igrišče meji na igrišče poslovne enote Hiša otrok Ivančna Gorica, ki ga uporabljajo tudi otroci te enote.