Ljubljanska cesta 4a, Ivančna Gorica, Slovenija

Vizitka

 

 

Vizitka

Osnovni podatki zavoda Rastem z montessori

Ime zavoda: Rastem z montessori, zavod za vzgojo in izobraževanje
Naslov: Laknerjeva 1, Ljubljana
Telefon: 031 386 457 
Odgovorna oseba: Tanja Dobre, direktorica
E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Matična številka: 6969330000
Davčna ševilka: 60093056
Račun pri NLB: SI56 0205 9026 1802 505
Osrednja dejavnost:
  • montessori vrtec Hiša otrok Ivančna Gorica
  • popoldanski programi za otroke

Rastem z montessori je bil registriran dne 11.12.2015 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. V skladu s 42. členom ZDDV-1 smo oproščeni DDV.

Rastem z montessori, zavod za vzgojo in izobraževanje, Laknerjeva ulica 1, Ljubljana, izpolnjuje pogoje za izvajanje javno veljavnega programa "Program vrtca montessori" v:

  • Poslovni enoti Zasebni vrtec Hiša otrok Ivančna Gorica, Ljubljanska cesta 4a, Ivančna Gorica (dva oddelka) in
  • Poslovni enoti Zasebni vrtec Hiša otrok Ivančna, Sokolska 22a, Ivančna Gorica (en oddelek).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je z dnem 23.12.2016 vpisalo Hišo otrok Ivančna Gorica v razvid vrtcev pod zaporedno številko 229. Z dnem 5.6.2017 sta v razvid vrtcev vpisani dve skupini. Z dnem 20.1.2021 sta vpisani dve enoti s tremi oddelki, ki so oblikovani v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS št. 27/14, 47/17 in 43/18). 

Zavod Rastem z montessori uporablja od 1.5.2022 elektronski dokumentni sistem InDoc EDGE z elektronskim arhivom proizvajalca Mikrocop d.o.o. Elektronsko podpisani dokumenti, ki so tudi digitalno arhivirani po ZVDAGA, so enakovredni papirnim dokumentom.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (ang. PDO): Matej Dobre, telefon: 031 386 456, e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Veselimo se izzivov, ki jih prinašajo otroci! 

 

Združenje MONTESSORI Slovenije nam je podelil certifikat ustreznosti prostorov in izvajanja programa Montessori.